Veel te veel voedsel wordt verspild! Wat te doen in je tuin in het najaar?

 

Er wordt teveel voedsel verspild lezen we vaak in de krant of horen we via de andere media en dat is ook zo. Via deze kop wil ik een sprongetje maken naar onze tuin. Hier wordt het meeste voedsel dat onze tuin levert door bijna iedereen verspild. Wat is er namelijk aan de hand: in de natuur en dus ook in onze tuin wordt voedsel gecirculeerd, d.w.z. planten groeien, nemen voedsel op, sterven af om te vergaan op de grond en komt het komende jaar weer beschikbaar voor de opgroeiende planten en zo gaat deze cirkel jaar na jaar door.

Wat wij in stad en tuin doen is eigenlijk precies hetzelfde: namelijk voedsel verspillen. Wij zijn zo gedreven om alles netjes te hebben en houden dat wij al het voedsel dat de natuur zelf produceert voor eigen verbruik, wegharken of blazen om het vervolgens in de GFT bak te laten verdwijnen. Voedsel bijbrengen door bijvoorbeeld ieder jaar de bodem te verbeteren met compost gebeurt in de meeste gevallen niet. Wel verwachten wij van planten dat ze doen wat wij verwachten namelijk prachtig groeien en bloeien.

In mij workshops vraag ik cursisten of zij huisdieren houden. Vaak is dit het geval en zeggen ze enthousiast dat ze er veel van houden en dat het dier heel gezond is. Als ik dan vraag hoe lang zij hun huisdier al geen eten gegeven hebben, kijken ze mij verward aan. Hoezo geen eten, een dier voer je toch iedere dag weer. Als ik dan vraag waarom de planten niet gevoerd worden, snappen ze mijn betoog. Zeker als ik dan zeg dat het voedsel wat planten zelf maken bij ze weggehaald wordt en via de Gliko verdwijnt.

Wat kunnen we dan doen: “ Zoveel als mogelijk van het organische materiaal ter plaatse in je tuin laten ”. Dat is het antwoord. Zeker als jij van jezelf weet dat je geen of weinig moeite wilt doen om bemesting in jouw tuin te brengen.

Nog een verkeerd beeld dat vele van ons hebben. Kalk en kunstmest (rozenmest, coniferenmest, Hortensiamest e.d. verbeteren de grond niet. Zij kunnen kortstondig de planten voeden mits er vocht aanwezig is. Kalk strooi je slechts als uit een bodemkundig onderzoek blijkt dat de grond te zuur is. Niet zomaar uit de losse pols!

Kunstmestsoorten lossen op, de plant neemt op wat langskomt en de rest spoelt uit in het grondwater en moet door ons waterleidingmaatschappij er weer uit gezuiverd worden.

Om de grond te verbeteren heb je organische mest nodig zoals verteerde stalmest of compost.

Wat kunnen we nu al doen in onze tuin

Het wordt herfst. De bladeren vallen van de boom, de vaste planten en grassen sterven langzaam maar zeker af. Hier en daar gaan we snoeien. Al dit “afval”  in jouw tuin laten is mijn devies. Vaste planten en siergrassen niet voor de winter snoeien maar pas eind februari. Dit is beter voor de grond, het dierenleven (immers vogels kunnen de zaden eten) en voor de plant zelf. Daarbij geven afgestorven bladeren vaak nog een prachtig schouwspel in de winter zeker als het vriest.

Bladeren en ander organisch afval kan je gewoon in de border verspreiden. Het zal daar verteren en de vrijgekomen voeding wordt weer door de beplanting opgenomen. Als je na de winter de vaste planten en siergrassen terug knipt, kan je dit in laagjes doen van b.v. 5 of 10 cm en ter plaatsen laten liggen. Je kan je voorstellen dat uit deze plantendelen precies die voedingstof vrijkomt die de plant nodig heeft. Het komt immers van de plant zelf. Voor wat dikker snoeihout kun je een hakselaar aanschaffen.

Dus wat moet je nu in je tuin doen: bijna niets. Heerlijk toch?