Vaste planten en grassen terug knippen:

Het wordt tijd dat u in uw agenda een datum gaat prikken om de vaste planten en de (sier)grassen in uw tuin terug te knippen.
Februari is de maand dat deze werkzaamheden kunnen gebeuren. Over het algemeen zijn dit type planten in de tuin dan nog in winterrust. Het zou kunnen gebeuren dat door de extreem zachte winter van dit jaar zelfs al planten aan het uitlopen zijn. In mijn tuin zijn zelfs vast planten te vinden die deze winter niet als aanleiding hebben gezien om in winterrust te gaan. Zo zijn Gaura en Fuchsia, zij het mondjesmaat, door blijven bloeien. Ook deze planten kunnen terug geknipt worden.
Ik hou ongeveer de derde week van februari aan om dit werk uit te voeren. Vaste planten en siergrassen kunnen tot de grond toe afgeknipt worden. Zij overwinteren immers onder de grond. U kunt er dus geen kwaad mee doen. Echt slim zou u zijn als u de afgeknipte delen op de plek waar het vandaan komt te laten liggen. Tijdens de nieuwe aangroei van de vaste planten verteren deze delen en geven voedingstoffen en humus terug aan de plaats waar het vandaan komt.
U kunt, indien u dit wenst, ook planten scheuren en/of verplanten. Ze zijn immers nog in rust. Als u dit wilt doen en u hebt rond eind maart nog een plekje in uw agenda, is dat een beter tijdstip. De zon schijnt dan al wat langer en de temperatuur is normaal wat hoger zodat de gescheurde planten meteen aan kunnen groeien.
De derde week van maart kunt u dan organische bemesting; bv. compost aan borders en gazon toevoegen. Daarna neemt de natuur het weer van u over en kunt u gaan genieten van een mooie zomer met bloemenpracht.