snoeien van heesters

Ik krijg in dit jaargetijde weer veel vragen over het snoeien van bloemheesters. Mensen weten niet wat en hoe en knippen dan maar een beetje op geluk.Resultaat is dat heesters vaak allerlei vormen krijgen die niets meer met de natuurlijke vorm van doen heeft. Tip hierbij is: voordat je een heester gaat aankopen, bedenk waar deze komt te staan. Koop dus een heester die geruime tijd zonder te groot te worden voor die plaats, kan blijven staan.
Uiteraard is er na enkele jaren wel verjongingsnoei nodig maar dat is een andere snoei als het drastisch inperken vanwege ruimtegebrek! Waarschijnlijk zijn c.a. 80% van de in onze tuinen voorkomende heesters op het eenjarige hout bloeiend. Dit wil dus zeggen dat de takken/twijgjes die gevormd worden nog hetzelfde jaar (of het komende groeiseizoen) bloemknoppen hebben gevormd. Vuistregel bij het snoeien is dat takken nooit half af gesnoeid worden omdat anders op het resterende gedeelte de zgn. slapende knoppen wakker worden gemaakt die allemaal nieuwe takken gaan vormen waardoor je na 1 seizoen juist meer i.p.v minder takken hebt. Takken altijd terugsnoeien tot waar deze ontspruit. Je knipt ze glad langs de overblijvende tak af.
Overigens kunnen zeer veel bloeiheesters, indien u dit wenst, ongestraft tot vlak boven de bodem afgesnoeid worden. Als u dit bij voorjaarsbloeiende struiken doet, krijgt u een totaal vernieuwde struik die het komende seizoen gewoon weer bloei en waarschijnlijk nog rijker als daarvoor. Bij zomerbloeiende struiken snoeit u pas na de bloei in de zomer uiteraard. ook deze zullen het volgende jaar gewoon weer bloeien mits het uiteraard gaat over een struik die op het eenjarige hout bloeit (80% kans dus)