De uitgangspunten voor een ontwerp zijn altijd de specifieke wensen van de opdrachtgever. Ook de omgevingsfactoren worden hierbij sterk betrokken. Woning en tuin worden in het ontwerp als een niet losmakende eenheid gezien.

Uiteraard werk ik volgens de vier basisvoorwaarden voor TuinGeluk. Ik vind het belangrijk dat mensen een “gevoel” bij hun tuin hebben. Het is fijn als mensen graag in hun tuin verblijven; dat ze er een “click” mee hebben. De tuin moet voor hen een punt van ontspanning en recreatie zijn en geen toonbeeld of trend. Dit heeft te maken met mijn visie dat een tuin méér moet betekenen voor een mens. Zo’n tuin draagt werkelijk bij tot gezondheid en beter voelen.

Ik ontwerp voor:

  • particulieren
  • bedrijven
  • instellingen

De basis voor een goed tuinontwerp is ook vandaag de dag nog ‘ouderwets handwerk’. Op papier wordt  een schematische plattegrond geschetst van je huidige tuin, balkon of dakterras. Het is daarbij van belang alle afstanden zo goed als mogelijk op te meten en deze maten op een A4-tje te zetten. Vervolgens kan  je tuin op schaal met pen of potlood getekend worden, zodat je een ruwe plattegrond hebt.

De techniek maakt het mogelijk om een op papier geschetst tuinontwerp in een volgende fase van het tuinontwerp te digitaliseren. Daarmee krijg je een indrukwekkende visuele presentatie, een 3D-rondleiding door je nieuwe tuin, waarin bijna alle wensen geïntegreerd kunnen worden. Een aantal van deze projecten vind je op mijn Youtube-kanaal.

Alvorens ik een definitief ontwerp voor je ga maken, wordt eerst een schetsmatig plan gemaakt. Dit zal je voorgelegd worden. Je kunt dit dan beoordelen of al jouw wensen erin verwerkt zijn, de terrassen voldoende groot zijn en of evt. het onderhoud binnen de perken blijft. Pas als jouw opmerkingen besproken zijn, wordt er een definitief ontwerp met beplantingplan gemaakt. Ik ga ervan uit dat het uiteindelijk ontwerp op maat is en naar volle tevredenheid is uitgevoerd. Als dat zo is, wordt de ontwerpperiode beëindigd.

Bij opdracht wordt je aangemeld bij de Tuinen van Appeltern zodat zij eventueel ook mee kunnen oordelen of wij wel de juiste kwaliteit leveren. Je krijgt dan tevens van de Tuinen van Appeltern een uitnodiging om een keer gratis het park te bezoeken en je krijgt een gratis Tuinmagazine.