Water geven bij droogte

Om goed te kunnen beoordelen of er water gegeven moet worden in de tuin is voor veel mensen erg moeilijk. Dit komt waarschijnlijk omdat men niet weet hoe een plant in elkaar zit en wat deze nodig heeft.

Een verschil maakt al wat voor een grondsoort de tuin bevat. Zo zal er op kleigrond minder snel tot water geven over gegaan hoeven te worden als op een zandgrond. Op zandgrond welke jaarlijks van organische stof voorzien worden op haar beurt weer minder snel tot sproeien overgegaan hoeven te worden als wanneer dit niet gebeurd.

Als beplanting water nodig heeft laat deze dat wel zien. Dat kan iedere leek nog wel opmerken. De truc is om een inschatting van de waterbehoeften van te voren in te schatten. Warm weer in aankomst zou kunnen betekenen om de dag vooraf de grond flink nat te maken. Tijdens de warmte van de komende dag, verdampt er dan water tegen het blad waardoor ze beter bestand tegen de hitte is.

Een pas ingeplante tuin heeft veel eerder en frequenter water nodig dan een reeds bestaande tuin. In de praktijk blijkt het moeilijk in te schatten voor tuinbezitters hoe en hoeveel water gegeven moet worden. Als het nog koud weer is, wordt niet opgemerkt dat de planten staan te verdrogen. Het gaat hierbij dan om weer dat gepaard gaat met schrale wind en die komt dan meestal uit het noorden tot oosten. Temperaturen van bv. 8 graden maar met veel zon en veel wind, drogen de planten uit. Het wortelgestel is nog niet uitgelopen en kan onmogelijk de plant van het water voorzien dat door de bladeren verdampt. Zeker ook groenblijvende planten die pas zijn aangeplant vlak voor of midden in de winter staan bij zulk weer vaak in december tot en met april, zonder het te vertonen, dood te gaan. Alleen kenners kunnen aan het uiterlijk zien dat er verdroging plaats vind.

Over het algemeen is de beste remedie tegen verdroging bij pas aangeplante borders, hagen of andere plantvakken om de tuinslang aangesloten erbij te laten liggen en zeker drie keer per dag het blad nat te broezen. Dit laatste lijkt voor de mensen thuis nogal eens lastig omdat wij van kinds af aan geleerd hebben om planten bij de wortels water te geven. Neem van mij aan: als de grond nat is waarin pas geplaatste beplanting in verkeerd, staat ze aan het blad te verdrogen en langzaam dood te gaan. Hoe groter de plant is des te gevoeliger is ze voor dood gaan bij schraal weer. Let daar dus op!

Beplanting en gazon dat al overjarig is, kan meestal watertekort zelf oplossen. Alleen in uitzonderlinge gevallen, bij extreme droogte zal water bij gegeven moeten worden. Het is het best om de sproeier dan zeker 1 tot 2 uur aan te laten staan zodat het vocht goed in de grond getrokken is. Beter 1 keer in de week lang dan 7 keer een klein beetje.
Overigens is het beste om beplanting uit te kiezen die bij de situatie in uw tuin past. Schaduwplanten in de zon zal zeker problemen geven. Evenals droogte minnende planten op een nat stuk.