Gazon mooi groen houden

Gazon mooi groen houden:

Ik heb al vaker artikeltjes geschreven m.b.t. tips om het gazon groen te houden. Bijna iedere bezoeker van mijn tuin vraagt mij steeds weer hoe ik mijn gazon toch zo mooi houd.
Toch opvallend dat iedereen die een gazon bezit graag een vlekkeloos tapijtje wil hebben maar er feitelijk weinig voor over heeft. Motivatie om iets aan je gazon te doen gaat ook verdwijnen als je steeds toch weer terug valt naar zo’n troosteloos trapveldje met kale plekken en geel gras.
Om een mooi gazon te krijgen en te houden moet er aandacht aan besteed worden. Dit betekend niet dat je voortdurend met het gazon bezig moet zijn. Respecteer eerst dat gazon bestaat uit gras! Bedenk dus dat gras een plant is. Gras wordt als enige plant in de tuin niet als plant behandeld. Dat is toch raar als je bedenkt dat juist van deze plant het meeste verwacht wordt. Deze plant moet het verdragen om belopen en bespeeld te worden en wordt van haar verwacht dat ze mooi mals en groen eruit ziet.
Wij verwachten erg veel van deze tuinplanten! Daarom is het noodzakelijk om gras regelmaat aan te bieden. Regelmaat is waar het bij gazon ontbreekt terwijl het dit zo nodig heeft.
Maaien
Mesten
Verticuteren
Mulchen
Deze 4 onderwerpen moeten met regelmaat gebeuren.
Maaien:
De meeste mensen maaien het gazon wel maar zeer onregelmatig. De grasplanten worden soms 10 cm lang alvorens het pas weer gemaaid wordt en dan meestal weer tot 1 a 2 cm want oh wat vinden wij zo’n matje mooi. Als een gazon verlangt wordt wat werkelijk zulke korte sprieten heeft en mooi groen moet blijven, moet er veel meer dan 1 x per week gemaaid worden. Zo’n gazon moet zeker 1 x per twee dagen gemaaid worden en nog het liefste met een kooimaaier. Dus de vuistregel is: hoe korter het gras gewenst is, hoe meer er gemaaid moet worden.
Indien men weet dat vaak maaien er niet inzit dan zal overgegaan moeten worden naar een hogere stand van de grasmaaier. Ook hier geld dan: hoe minder maaien, hoe hoger de maaimachine afgesteld zal moeten worden. Let ook op dat als de laatste maai beurt gaat naderen, de machine steeds hoger afgesteld moet gaan worden zeker op gazon met een kwetsbare ondergrond zoals klei die richting winter steeds drassiger wordt. De laatste maai beurt, zo rond eind oktober, begin november moet de machine op de hoogste stand zijn ingesteld!
Mesten:
Organische mest voor de eerste bemesting in het voor jaar.
Als wij veel verwachten van ons gazon zal het zorgvuldig van voeding moeten worden voorzien. Dit begint ongeveer in de derde week van Maart. Als op dat moment ongeveer 1 cm fijne compost over het gazon verspreid wordt dan heeft het gazon de beschikking over de eerste, vluchtige voedingstoffen om de eerste groei naar de winter te kunnen bewerkstelligen. Deze eerste groei gaat ook al de in de winter ontstane mos vorming te lijf. Zorg bij nat weer wel voor het doorharken van de compost zodat er geen plaklaag op het gazon ontstaat die het gras eronder gaat verstikken. Onder normale omstandigheden is de compost binnen een week maar maximaal 2 weken door de grassprieten overgroeid. Hierna kan de eerste maaibeurt plaatsvinden met de maaihoogte nog op de hoge stand.
Compost zorgt tevens voor het niet onbelangrijke aspect nl. humus in de grond. Humus is in staat om samen met de grond vocht vast te houden en voedt tevens wormen. Wormen zijn weer belangrijk om humus door de grond te mengen waarbij ze tevens kleine (be)luchtingsgaatjes in de grond maken.
Verticuteren:
Verticuteren zorgt voor beluchting van de grond maar tevens voor het snijden van liggend gras en het uitkammen. Verticuteren kan zo’n week of 4 na het aanbrengen van de compost worden gedaan. Voordat geverticuteerd wordt kan voor die ene keer het gazon gemaaid worden op de laagste stand van de maaimachine. Schrik niet van het gazon na het verticuteren want het wordt echt flink uitgedund. Indien het nodig is kunnen echte kale plekken na het verticuteren wat ingezaaid worden. Ik gebruik vaak gras dat ongewenst in de border groeit om te “enten” op kale plaatsen.
Mesten:
Tweede bemesting voor de zomermaanden.
Een week na het verticuteren moet een langzaam werkende gazonmest over het gazon gestrooid worden. Ik gebruik Ecostyle A-Z. Deze gazonmest werkt ongeveer 4 maanden. Eind augustus moet deze meststof nog een keer verstrooid worden.
Mulchen:
Er zijn maaimachines in de handel die kunnen mulchen. Deze machines hebben twee messen vlak boven elkaar en versnipperen als het ware de afgesneden grassprieten. Hierdoor kunnen ze op het gazon blijven liggen. Het grote voordeel hiervan is dat de opgenomen voeding door de grassprieten weer terug komt op het gazon en zodoende weer opgenomen kan worden. Je bent een dief van eigen portemonnee als je afgesneden gras af gaat voeren compleet met de opgenomen voedingstoffen. Het voordeel van de voornoemde gazonmest is dat daar een stofje in zit die ervoor zorgt dat afgemaaid gras snel verteerd en weer opgenomen kan worden.
Indien je maaimachine niet over een mulch functie beschikt, kan toch het maaisel blijven liggen. Zaak is dan wel dar er frequenter gemaaid wordt zodat het maaisel niet lang heeft kunnen worden.
Als gewenst wordt dat het gazon altijd een groen tapijt blijft moet ervoor gezorgd worden dat als er warme en droge perioden aanbreken het gazon flink besproeid wordt. Er moet een voortdurende garantie zijn dat het gras kan doorgroeien en voeding op kan nemen. Dat kan alleen als er voldoende vocht aanwezig is. Sproei bij voorkeur ’s-ochtends en flink lang. Afhankelijk van de droge periode zal er 2 tot 3 keer gesproeid moeten worden.
Zorg dat het gras sterk de winter in gaat. De laatste maai beurt de maaimachine op de hoogste stand instellen.